Stichting Crediteuren Floresteca Nederland

scfn_banner

Doel SCFN

Het statutaire doel van de stichting is om in de ruimste zin van het woord op te treden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle Floresteca-crediteuren.

Formeel is de Stichting Crediteuren Floresteca Nederland (SCFN) opgericht op 10 juli 2019.

Bestuur en contact

SCFN heeft de volgende bestuurders:

  • Cock van der Kaaij (voorzitter, tevens bestuurslid SOCF),
  • Kees van der Klauw (secretaris),
  • Evert Bos (penningmeester),
  • Tamara Metten (bestuurslid communicatie).

E-mail: contact@scfn.nl

Vrijwel alle post komt bij ons digitaal binnen. Dat heeft ook onze voorkeur. Als u toch iets per post naar SCFN wilt sturen, dan naar: SCFN – Cock van der Kaaij, Oud Aa 18, 3621 LC Breukelen.

SCFN is de opvolger van SOFN.

Inloggen