Stichting Crediteuren Floresteca Nederland

Belangenstichting SOFN

Het hoofddoel van de Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland – SOFN is om als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle obligatiehouders op te treden. De bestuurswerkzaamheden vallen binnen de vastgestelde statuten.

De Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland – SOFN – heeft een onafhankelijk bestuur:

  • Ben Krimp – voorzitter
  • Cock van der Kaaij – secretaris
  • Martin Boelsma – penningmeester
  • Ad Houtman – lid (tevens voorzitter SOF)
 
SOFN houdt op te bestaan, SCFN is de opvolger. Op 1 februari 2020 zal op de Vergadering van Schuldeisers een nieuw SCFN-bestuur benoemd worden.
 

De voorzitter van SOFN stelt zich voor (tekst van februari 2014):

 

Voorzitter SOFN, Ben Krimp

Sinds sinds mei 2013 ben ik voorzitter van de Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland, kortweg – SOFN. Dit bestuur is gekozen door en uit de obligatiehouders van Floresteca. Aan SOFN ligt een serieuze taak voor: het opkomen voor de belangen van alle obligatiehouders. Zo’n 900. Floresteca Nederland bleek helaas niet in staat aan haar betalingsverplichtingen aan de obligatiehouders te voldoen. Hier laat ik de mogelijke oorzaken daarvan gemakshalve even buiten beschouwing.

Alles overwegend komt het er nu juist op aan dat alle obligatiehouders hun belangen bundelen. En hiermee een krachtige gesprekspartner zijn voor Floresteca. En als het moet: een krachtige tegenspeler. Daarnaast  moeten wij naar mijn mening een podium bieden waar obligatiehouders onderling met elkaar kunnen communiceren. Het SOFN-bestuur onderzoekt alles dat over de teelt van teakbomen is te vinden en waardoor de financiële opbrengst wordt beïnvloed. Ook voert het SOFN bestuur gesprekken met Floresteca BV over onze gemeenschappelijke en soms ook  tegenstrijdige belangen.

Ik hoop van harte dat een goede onderlinge communicatie ertoe zal leiden dat wij als obligatiehouders samen sterk staan en als zodanig optreden naar andere partijen in de teakbouw. Daartoe roep ik allen op de website regelmatig te bezoeken, dit is ons eerste podium. En wilt u zelf meedoen, dan kan dat natuurlijk in de SOFN-steungroep. Die bestaat ondertussen al uit een twaalftal mensen. Ook hierover volgt spoedig meer informatie op onze website.

Mijn persoonlijke motivatie zit er in dat mijn vrouw en ik –  vanaf 2003 – belegger zijn in Braziliaans teak, waarbij wij ons geld groen en duurzaam wilden investeren met tevens uitzicht op een aantrekkelijk rendement. En ook nu blijf ik mij inzetten om deze duurzaamheidsdoelstelling waar te maken.

Met vriendelijk groet,
Ben Krimp.

SOFN heeft een opvolger gekregen: SCFN

Inloggen