Stichting Crediteuren Floresteca Nederland

Onderpandenstichting SOF

Het hoofddoel van de Stichting Onderpanden Floresteca – SOF is om de zekerheden van de obligatiehouders veilig te stellen. De stichtingsstatuten van SOF staan hier.

De communicatie over de werkzaamheden van SOF verlopen via SOFN (de spreekbuis van de obligatiehouders).

Het SOF-bestuur bestaat sinds begin 2018 uit drie personen, allen onafhankelijk:

  • Ad Houtman – voorzitter
  • Jaap Overvoorde – secretaris
  • Cock van der Kaaij – lid

Op verzoek van het SOF-bestuur kan Laurens Brouns van Floresteca BV bij (een deel van) de SOF-vergaderingen aanwezig zijn.

De voorzitter van SOF stelt zich voor (tekst van februari 2014):

 

Voorzitter SOF, Ad Houtman.

Mijn naam is Ad Houtman en net als u één van de obligatiehouders van Floresteca. Omdat ik het noodzakelijk vind mee aan het roer te zitten om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor alle obligatiehouders heb ik me kandidaat gesteld voor de bestuursfuncties.

Als voorzitter van de Stichting Onderpanden Floresteca (SOF) bewaak ik met mijn medebestuursleden dat de onderpanden echt aanwezig zijn en dat deze voldoende waarde vertegenwoordigen om op termijn de verplichtingen van Floresteca te kunnen nakomen. Dit kan langs de lijn van kapopbrengst en langs de lijn van verkoop van plantagedelen. Bij de verkoop bewaken we dat het onttrekken van onderpanden door de verkoop niet leidt tot een lagere dekking van de verplichtingen.

Mijn bestuursleden en ik zitten nog in de onderzoeksfase, wij willen een helder beeld krijgen van wat er is, hoe de waarde wordt bepaald en hoe we een en ander kunnen verifiëren. Wanneer we een en ander naar ons genoegen duidelijk hebben, zullen we certificaten die zijn uitgegeven door SATT in collectief onderpand nemen.

Omdat de belangen van de obligatiehouders door de beide besturen (SOFN en SOF) worden behartigd is het goed af te stemmen en samen te werken. Daarom ben ik als schakel ook gewoon bestuurslid van SOFN.

Met vriendelijke groet,

Ad Houtman,
Voorzitter SOF.

SOF heeft een opvolger gekregen: SOCF

Inloggen